Στις 23/7 η Γενική Συνέλευση της Νίκης

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ “Η ΝΙΚΗ” με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 14/06/2018 Συγκαλεί σε Γενική Τακτική Συνέλευση τα μέλη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/07/2018 στην αίθουσα Τύπου του Πανθεσσαλικού Σταδίου και ώρα έναρξης τις 18:30 μ.μ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Οικονομικοί απολογισμοί των τμημάτων του Γ.Σ.Β “Η ΝΙΚΗ”

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Γ.Σ.Β “Η ΝΙΚΗ” μέχρι 30/06/2018.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μια ώρα αργότερο στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:30 μ.μ
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τη συνδρομή τους”.