Σε εξέλιξη το σκάνδαλο με τις πλαστές ενημερότητες

Ο εισαγγελέας Εφετών Χαράλαμπος Παπαγεωργίου προτείνει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ο πρώην πρόεδρος της ΕΙΜ/ΕΠΟ και πρώην νομικός σύμβουλος της  Ομοσπονδίας Θεόδωρος Κουρίδης γιατί:

“Στην Αθήνα και κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2008-2011, στις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενεργώντας με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ιδιότητας Μεταγραφών (ΕΙΜ) της ΕΠΟ και από κοινού με τον Γραμματέα και Εισηγητή της ΕΙΜ, Ανδρέα Καραγκιόζη (Καρά), με σκοπό να αποκομίσει άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψαν ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που επιδίωξαν και η συνολική ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 30.000 ευρώ. Τέτοιες δε πράξεις απάτης διενεργεί κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, καθόσον από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης αυτής προκύπτει σκοπός του να αποκτήσει από αυτή εισόδημα για βιοπορισμό σταθερή ροπή του προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος της απάτης ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Ειδικότερα, αποδεχόμενοι ως γνήσιες και έγκυρες τις κατωτέρω αναφερόμενες πλαστές ή νοθευμένες φορολογικές ή ασφαλιστικές ενημερότητες, που σας προσκόμιζαν οι ΠΑΕ για να τους επιτραπεί η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τις αντίστοιχες μεταγραφικές περιόδους, ενώ γνώριζαν ότι ήταν πλαστές ή νοθευμένες, παρίσταναν ψευδώς στα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ και συγκεκριμένα στα λοιπά μέλη της ΕΙΜ, αλλά και στο φίλαθλο ελληνικό κοινό και στις ανταγωνίστριες των ΠΑΕ αυτών ομάδες, ότι οι ΠΑΕ που είχαν προσκομίσει τις πλαστές ή νοθευμένες ενημερότητες ήταν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και επομένως είχαν δικαίωμα να προβούν σε μεταγραφές ποδοσφαιριστών, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν ενήμερες. Συνεπεία των παραπάνω πράξεών τους, επετράπη στις ως άνω ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τις αντίστοιχες , μεταγραφικές περιόδους, που αφορούσαν οι μη γνήσιες ενημερότητες, ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, την αγωνιστική δυναμικότητά τους και προσδίδοντας σ’ αυτές συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λοιπών ομάδων, που αγωνίζονταν στην ίδια ποδοσφαιρική κατηγορία και είτε λόγω ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών δεν μπορούσαν να προβούν σε μετεγγραφές ποδοσφαιριστών, είτε προέβαιναν, αφού προηγουμένως κατέβαλαν σημαντικά ποσά σε εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων, με περαιτέρω συνέπεια τη διατήρηση των εμπλεκόμενων ΠΑΕ στην ίδια κατηγορία και την απόκτηση σημαντικού οικονομικού οφέλους – με αντίστοιχη βλάβη των λοιπών ανταγωνιστριών τους ομάδων, οι οποίες δεν κατάφερναν να διατηρηθούν στην ίδια κατηγορία και μη γνωρίζοντας το ψευδές των ανωτέρω παραστάσεων δεν προσέβαλαν την εγκυρότητα των μεταγραφών αυτών – από την είσπραξη χορηγιών του ΟΠΑΠ, ποσοστών από τις αμοιβές για την τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων, επιχορηγήσεων από την ΕΠΟ, καθώς και ποσών από διαφημίσεις και εισιτήρια. Συγκεκριμένα:

Α) Στις 21-1-2010 δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια η νοθευμένη υπ’ αριθ. πρωτ. 4535/30-9-2009  βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της ως ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ, που είχε εκδοθεί από το ΙΚΑ Καλαμαριάς και στην οποία είχε αλλαχθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου από 4535 σε 4835 η ημερομηνία έκδοσης από 30-9-2009 σε 29.12.2009 και η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτής σε 29.1.2010. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2010, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.368.804,97 ευρώ (για τα έτη 2010-2011 δόθηκαν από τον ΟΠΑΠ 360.000 ευρώ και από την Super League 5.008.804,97 ευρώ).
Β) Στις 8.1.2009 και 21.8.2009 αντίστοιχα, δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια τα παρακάτω πλαστά έγγραφα και είχε αποστείλει η ΠΑΕ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», ήτοι:
1) την εξ ολοκλήρου πλαστή και με αριθμό 1660/15.12.2008 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ Βόλου και με ημερομηνία λήξης ισχύος 14.1.2009,
2) την εξ ολοκλήρου πλαστή και με αριθμό 1660/5.8.2009 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ Βόλου και με ημερομηνία λήξης ισχύος 4-9-2009. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τις μεταγραφικές περιόδους του καλοκαιριού του 2007, του Ιανουαρίου του 2009 και του καλοκαιριού του 2009, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 101.660 ευρώ τουλάχιστον, που δόθηκε από τη Football League για τα έτη 2008-2009.
Γ) Στις 30-12-2009 δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια η υπ’ αριθ. 2030/8-9-2009 νοθευμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του «Τ.Α.Π. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ Ε.Σ.», που είχε εκδοθεί από το ΙΚΑ Αιγίου και στην οποία είχε αλλαχθεί η ημερομηνία λήξης ισχύος από 8.9.2009 σε 7-10-2010. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2010, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 87.000  ευρώ τουλάχιστον, που δόθηκε από τη Football League.
Δ) Στις παρακάτω ημερομηνίες δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια τα πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα που απέστειλε η ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» και συγκεκριμένα:
1) στις 22.8.2009, την υπ’ αριθ. πρωτ. 2241/19-8-2009 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που είχε εκδοθεί από το ΙΚΑ Λιμένος Χερσονήσου για λογαριασμό ερασιτεχνικού σωματείου με ΑΦΜ 090101876, στην οποία είχε αλλαχθεί ο ΑΦΜ, η επωνυμία εργοδότη και η αιτία χορήγησης, καθώς η πρωτότυπη είχε εκδοθεί με την ένδειξη «ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές διότι δεν απασχολεί προσωπικό», ενώ η νοθευμένη είχε την ένδειξη ότι «δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές για το προσωπικό της»,
2) στις 15.1.2010, την υπ’ αριθ. πρωτ. 2244/20-8-2009 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που είχε εκδοθεί από το ΙΚΑ Λιμένος Χερσονήσου για λογαριασμό επιχείρησης τουριστικών ειδών, στην οποία είχε αλλαχθεί η ημερομηνία έκδοσης σε 19.8.2009, ο ΑΦΜ, η επωνυμία εργοδότη και αιτία χορήγησης, καθώς η πρωτότυπη είχε εκδοθεί με την ένδειξη «ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές διότι δεν απασχολεί προσωπικό», ενώ η νοθευμένη είχε την ένδειξη ότι «δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές για το προσωπικό της»,
3) σε μη επακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, πάντως εντός του Αυγούστου 2010, η εξ ολοκλήρου πλαστή και με αριθμό 1997/25-8-2010 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, φερόμενης ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ Λιμένος Χερσονήσου και με ημερομηνία λήξης ισχύος 24.10.2010. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τις μεταγραφικές περιόδους του καλοκαιριού του 2010, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.500 ευρώ τουλάχιστον, το οποίο δόθηκε από τη Football League κατά την περίοδο 2009-2011.
Ε) Στις παρακάτω ημερομηνίες δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια τα πλαστά και νοθευμένα έγγραφα που απέστειλε η ΠΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ» και συγκεκριμένα:
1) στις 8.1.2010, η εξ ολοκλήρου πλαστή και με αριθμό 2551/4-1-2010 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ Νίκαιας και με ημερομηνία λήξης ισχύος 3-2-2010,
2) στις 8.1.2010, το υπ’ αριθ. 92516/29-5-2010 νοθευμένο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, που είχε εκδοθεί από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, στο οποίο είχε αλλαχθεί η ημερομηνία έκδοσής του σε 4-1-2010,
3) στις 8.9.2010, την εξ ολοκλήρου πλαστή και με αριθμό 2551/18.8.2010 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ Νίκαιας και με ημερομηνία λήξης ισχύος 17.9.2010 και
4) στις 8.9.2010, το υπ’ αριθ. 2516/29.5.2009 νοθευμένο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, που είχε εκδοθεί από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά για την παραπάνω ΠΑΕ, στο οποίο είχε αλλαχθεί η ημερομηνία έκδοσης αυτού σε 18.8.2010. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τις μεταγραφικές περιόδους του Ιανουαρίου του 2010 και του  καλοκαιριού του 2010, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.000  ευρώ τουλάχιστον, που δόθηκε από τον ΟΠΑΠ το 2011.
ΣΤ) Στις 14.1.2010, δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια η υπ’ αριθ. πρωτ. 926Ε/15-7-2009 νοθευμένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, που είχε εκδοθεί από το ΙΚΑ Σαλαμίνας για το ερασιτεχνικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο ΑΙΑΣ» και ΑΦΜ 090161836, με ημερομηνία λήξης ισχύος 14.7.2010, στην οποία είχε αλλαχθεί ο ΑΦΜ και η επωνυμία εργοδότη με τον ΑΦΜ και την επωνυμία της ΠΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο ΑΙΑΣ». Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2010, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 75.000  ευρώ τουλάχιστον, το οποίο δόθηκε από την Football League κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2009 – Δεκεμβρίου 2010.
Ζ) Στις 10.2.2009 δέχθηκε παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια η υπ. αριθ. 427/10.2.2009 πλαστή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ Δάφνης, με ημερομηνία λήξης ισχύος 9.3.2009. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2009, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12.500  ευρώ τουλάχιστον, το οποίο δόθηκε από την Football League το 2009.
Η) Στις 15.1.2010 δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια η υπ’ αριθ. 48/14-1-2010 πλαστή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΑΕ», φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ Αιγάλεω και με ημερομηνία λήξης ισχύος 14.2.2010. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2010, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12.500  ευρώ τουλάχιστον, που δόθηκε από την Football League κατά το έτος 2010.
Θ) Στις παρακάτω ημερομηνίες δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσια τα παρακάτω πλαστά έγγραφα που απέστειλε η ΠΑΕ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑ» και συγκεκριμένα:
1) σε μη επακριβώς προσδιορισθείσα ημερομηνία, πάντως εντός του διαστήματος 6.7.2010-31.8.2010, την εξ ολοκλήρου πλαστή και με αριθμό 051/138956/6.7.2010 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Διεύθυνση Πληροφορικής και με διάρκεια ισχύος ενός έτους,
2) στις 13.4.2011, την εξ ολοκλήρου πλαστή και με αριθμό 051/175022/4-3-2011 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Διεύθυνση Πληροφορικής και με διάρκεια ισχύος ενός έτους και
3) στις 13.4.2011, την εξ ολοκλήρου πλαστή και με αριθμό 081/175029/3-4-2011 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, φερόμενη ως εκδοθείσα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Διεύθυνση Πληροφορικής και με διάρκεια ισχύος ενός έτους. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού του 2010 και του καλοκαιριού του 2011, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 577.698,55  ευρώ τουλάχιστον, εκ των οποίων, 422.698,55 ευρώ δόθηκαν από τη Football League κατά την περίοδο 1.7.2010-31.12.2011 και 155.000 ευρώ δόθηκαν από την ΟΠΑΠ ΑΕ κατά τα έτη 2010-2011.
Ι) Στις 8.1.2010 δέχθηκε και παρέστησε ψευδώς ότι ήταν γνήσιο το υπ’ αριθ. 7790/30-12-2009 πλαστό αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της ΠΑΕ Αιγάλεω, φερόμενο ως εκδοθέν από τη ΔΟΥ
ΦΑΕ Αθηνών. Συνεπεία της παραπάνω πράξης του, επετράπη στην ΠΑΕ η απόκτηση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η έγκριση των σχετικών δελτίων αθλητικής ιδιότητάς τους για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2010, το δε παράνομο περιουσιακό όφελος που απεκόμισε η ομάδα με τον προπεριγραφόμενο τρόπο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 719.687,88  ευρώ τουλάχιστον, εκ των οποίων, από την ΟΠΑΠ ΑΕ δόθηκαν 130.000 ευρώ κατά το έτος 2010 και από τη Football League δόθηκε ποσό 589.687,88 ευρώ”.
πηγή: dikisports.blogspot.com