Σε έκτακτη ΓΣ το θέμα του ΟΣΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ “Η ΝΙΚΗ” με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 23/04/2018 συγκαλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη , η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02/05/2018 στην αίθουσα Τύπου του Πανθεσσαλικού Σταδίου και ώρα ενάρξεως την 18:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ & Γ.Σ.Β “Η ΝΙΚΗ”

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Γ.Σ.Β “Η ΝΙΚΗ” μέχρι 30/04/2018.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μια ώρα αργότερο στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.