Νέος πρόεδρος της ΕΕΑ ένας πρώην αθλητικός δικαστής

Με απόφαση που έλαβε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 69/ΥΟΔΔ), νέος πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ανέλαβε ο συνταξιούχος Εφέτης, Στέφανος Στεφανόπουλος.

Ο κ. Στεφανόπουλος είχε διατελέσει επί σειρά ετών (2009-2015) μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League (με πρόεδρο τον Χαρίλαο Κλουκίνα) και αποχώρησε όταν αντικαταστάθηκαν όλα τα μέλη των πειθαρχικών οργάνων με τακτικούς δικαστές.

Αναπληρωτής του, ανέλαβε ο Εφέτης Επί Τιμή, Γεώργιος Ζώης.

Με την ίδια απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού, εξάλλου, αντικαταστάθηκαν τα παραιτηθέντα μέλη Γεώργιος Καραμπέτσος και Νικόλαος Παναγιωτούνης από τους Μαριέττα Καννά και Ιωάννη-Μηνά Κετεντζιάν αντίστοιχα.

Θυμίζουμε ότι με το υπό κατάθεση νέο αθλητικό νομοσχέδιο, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού θα είναι διευρυμένες.