Αφαίρεση 3 βαθμών από Κέρκυρα

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ αποφάσισε την αφαίρεση τριών βαθμών από την Κέρκυρα για οφειλή στον Βλαντιμίρ Ντιμιτρόφσκι, δίνοντάς της προθεσμία τριών ημερών ώστε να τον εξοφλήσει και να μην τεθεί σε ισχύ η απόφαση.

Αναλυτικά:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση.

Δέχεται την αίτηση του Vladimir Dimitrovski του Vlatko, επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση Α.Ο. Κασσιόπη ΠΑΕ. την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 38/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 63/2018 τελεσίδικης απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας».