Αναβολή Γ.Σ. λόγο… ελέγχου!

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” στην συνεδρίαση στις 17/7/2018, αποφασίστηκε, να αναβληθεί η Γενική Συνέλευση που είχε προγραμματιστεί για την Δευτέρα 23 Ιουλίου με θέμα, τους οικονομικούς απολογισμούς των τμημάτων του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ», στο πλαίσιο της διαφάνειας και της έγκυρης ενημέρωσης των μελών του, αποφάσισε να ορίσει ελεγκτές – λογιστές, οι οποίοι θα αποτυπώσουν τα οικονομικά στοιχεία όλων των τμημάτων του Συλλόγου και θα καταθέσουν την έκθεση οικονομικών πεπραγμένων στην Εξελεγκτική Επιτροπή, που έχει εκλεγεί στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου!

Η Εξελεγκτική Επιτροπή θα φέρει την έκθεση προς ψήφιση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί, αφού όμως ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.